Νομικές πληροφορίες

Νομικές πληροφορίες

1. Παρουσίαση του χώρου.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν υποκαθιστούν ιατρικές συμβουλές. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Η ομάδα του ιστότοπου δεν περιλαμβάνει γιατρούς. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν προορίζονται για διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος ή οι συντάκτες του.

Το Checkfood συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα συνεργασίας και μερικές φορές κερδίζει προμήθεια από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε ορισμένους ιστότοπους, στους οποίους υπάρχει πρόσβαση μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτός ο ιστότοπος συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα συνεργατών της Amazon EU, ένα πρόγραμμα συνεργατών που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε ιστότοπους να κερδίζουν χρήματα από τη σύνδεση με το Amazon.co.uk.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του γαλλικού νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com ενημερώνονται για την ταυτότητα των διαφόρων μερών που συμμετέχουν στη δημιουργία και την παρακολούθησή του:

Υπεύθυνος δημοσίευσης: EXP4 – 20 rue du champ fleuri – 44840, Les Sorinières
Ο διαχειριστής της δημοσίευσης είναι νομικό πρόσωπο.
Διαχειριστής του ιστοχώρου: EXP4 – 20 rue du champ fleuri – 44840, Les Sorinières
Οικοδεσπότης: o2switch – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand
Συντελεστές: οι νομικές ανακοινώσεις δημιουργήθηκαν και προσφέρθηκαν από την Subdelirium SubDelirium

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η E X P4 μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την ιστοσελίδα για λόγους τεχνικής συντήρησης, οπότε θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και τις ώρες της επέμβασης.

Ο δικτυακός τόπος checkfood-gr.com ενημερώνεται τακτικά από την E X P4. Ομοίως, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να ανατρέχει σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις διαβάζει.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η E X P4 προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο checkfood-gr.com όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες ή παραλείψεις ενημέρωσης των πληροφοριών, είτε αυτές οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα είτε σε υπαιτιότητα τρίτων συνεργατών που παρέχουν τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο checkfood-gr.com παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο checkfood-gr.com δεν είναι εξαντλητικές. Υπόκειται σε αλλαγές που έχουν γίνει από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί περιορισμοί σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν υλικές ζημίες που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

5. Πνευματική ιδιοκτησία και παραποίηση.

Η E X P4 είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των λογότυπων, των εικονιδίων, των ήχων και του λογισμικού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται, εκτός εάν έχει προηγηθεί γραπτή άδεια της : E X P4.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμοί ευθύνης.

Η E X P4 δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα checkfood-gr.com, οι οποίες προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Η E X P4 δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεσες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιριών) που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com.

Διαδραστικές περιοχές (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας) είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Η E X P4 διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτημένο σε αυτόν τον τομέα που αντιβαίνει στη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως στις διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Κατά περίπτωση, η E X P4 διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεωρήσει τον χρήστη αστικά ή/και ποινικά υπεύθυνο, ιδίως σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com, ενδέχεται να συλλεχθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πρόσβαση στον δικτυακό τόπο checkfood-gr.com, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη, η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η E X P4 συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη μόνο για τους σκοπούς ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει ο δικτυακός τόπος checkfood-gr.com. Οι χρήστες παρέχουν αυτές τις πληροφορίες με πλήρη επίγνωση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγουν οι ίδιοι. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com ενημερώνονται στη συνέχεια για το αν απαιτείται ή όχι η παροχή αυτών των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 για την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, με γραπτή και υπογεγραμμένη αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας που φέρει την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, προσδιορίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Κανένα προσωπικό δεδομένο του χρήστη του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται ή πωλείται με οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η ανάληψη της αγοράς της E X P4 και των δικαιωμάτων της θα επέτρεπε τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στον ενδεχόμενο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του δικτυακού τόπου checkfood-gr.com.

Ο ιστότοπος δεν έχει δηλωθεί στην CNIL καθώς δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

8. Σύνδεσμοι υπερκειμένου και cookies.

Ο δικτυακός τόπος checkfood-gr.com περιέχει ορισμένους συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με την άδεια της E X P4. Ωστόσο, η E X P4 δεν είναι σε θέση να ελέγξει το περιεχόμενο των ιστότοπων που επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και, κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία ευθύνη από αυτή την άποψη.

Η περιήγηση στον ιστότοπο checkfood-gr.com μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση cookie(s) στον υπολογιστή του χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά το οποίο καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μεταγενέστερης περιήγησης στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση του αριθμού των επισκεπτών.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τον υπολογιστή τους ως εξής για να αρνηθούν την εγκατάσταση των cookies:

Στον Internet Explorer: καρτέλα Εργαλεία (εικονίδιο σε σχήμα τροχού επάνω δεξιά) / Επιλογές Internet. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμπιστευτικότητα και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Επιβεβαιώστε με το ΟΚ.

Στον Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο.
Ρυθμίστε τους κανόνες διατήρησης σε: Χρήση εξατομικευμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, καταργήστε την επιλογή για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Στο Safari: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού (συμβολίζεται με ένα γρανάζι) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Εμπιστευτικότητα”, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα “Cookies”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού (συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Εμπιστευτικότητα”, κάντε κλικ στις προτιμήσεις. Στην καρτέλα “Εμπιστευτικότητα”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου checkfood-gr.com υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

10. Οι κύριοι σχετικοί νόμοι.

Νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας, τα αρχεία και τις πολιτικές ελευθερίες.

Νόμος αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

11. Γλωσσάριο.

Χρήστης: χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες: “πληροφορίες που επιτρέπουν, υπό οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται” (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).